Facultatea de Jurnalism

Admitere LICENȚĂ

Începând cu 1 Iunie anul curent, înscrierile au loc de Luni până Vineri, între orele 9:00 - 17:00, iar începând din luna Iulie înscrierile au loc și Sâmbătă-Duminică între orele 9:00 - 14:00, la Secretariatul General al Universităţii, Calea Călăraşilor nr. 169, sectorul 3, Bucureşti.

Telefoane: 021-3274464, 021-3274465, 021-3214667. Fax: 021-3216425
E-mail: rectorat @ hyperion . ro

Programul de Studiu de Licență

JURNALISM

zi, 3 ani (Acreditată)

Taxă de înscriere: 100 Lei
Taxe de şcolarizare: 2700 Lei

 


DOSARUL DE ÎNSCRIERE TREBUIE SĂ CUPRINDĂ:

- Diplomă de bacalaureat + copie legalizată (sau adeverinţă de bacalaureat în original);
- Certificat de naştere (copie legalizată);
- Certificat de căsătorie (copie legalizată) pentru candidatele căsătorite;
- 3 fotografii color tip act de identitate;
- Copie xerox a actului de identitate cu datele personale şi domiciliul;
- Adeverinţă medicală;
- Taxă de înscriere: 100 Lei.

Aceste documente se vor prezenta la înscriere într-un dosar plic.